GOD IS TROUW

GOD IS TROUW☻☻12 september☻☻GodheefteenplanBesef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.(Deuteronomium 7:9)Want Hij wilde dat jullie zouden toegeven dat jullie Heer God een trouwe God is. Dat Hij Zich aan zijn verbond houdt. Hij laat zien dat Hij vriendelijk is voor mensen die van Hem houden en die zich aan zijn wetten houden. Hij is goed voor hen en voor de duizenden mensen die van hen afstammen.

dinsdag 17 september 2019

God is liefde


Godisliefde
GOD IS LIEFDE
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde. (1 Johannes 4:8) God is liefde en niet Liefde is God.

Onze wereld, met zijn oppervlakkige en egoïstische kijk op liefde, heeft deze woorden omgedraaid en ons begrip van de liefde bedorven. De wereld denkt dat liefde iets is wat je een goed gevoel geeft en is bereid om morele waarden en andermans rechten op te offeren om die liefde de verkrijgen. Maar dat is geen werkelijke liefde, maar het tegenovergestelde er van: egoïsme. Deze slechte, wereldse kijk op liefde past niet bij God. Onze definitie van liefde krijgen wij van God, die heilig, rechtvaardig en volmaakt is. Wij moeten leren lief te hebben naar Gods voorbeeld.

donderdag 12 september 2019

Onbaatzuchtigheid in plaats van egoïsme


ONBAATZUCHTIGHEID IN PLAATS VAN EGOISME:
van de Heere Jezus leren. ☻
Jezus_onderwijst
De vrije ontplooiing van de persoonlijkheid is één van de hoekstenen van het maatschappelijk leven. Maar is dat echt nastreven waard? Maakt het gelukkig? Het leven van de Heere Jezus spoort aan tot een hele andere levensstijl… Egoïsme ( van het Griekse/Latijnse ego: ‘ik’) betekent baatzuchtigheid. Het woordenboek beschrijft egoïsme als ik-gerichtheid, ik-verslaving, zelfzucht, eigenliefde (zie Wikipedia). ☻

 Egoïsme begeleidt ons bij elke stap. Kinderen moeten zich vrij kunnen ontplooien (ik-gerichtheid), jongeren doen dat wat hun bevalt - zonder rekening te houden met mogelijk nadelen (ik-gerichtheid). Jonge vrouwen willen carrière maken en de opvoeding van hun kinderen aan anderen overlaten (eigenliefde - de nodige uitzonderingen daar gelaten), mannen hebben af en toe alleen maar hun carrière in het of en bekommeren zich niet of slechts weinig om hun gezin (baatzuchtigheid). Egoïsme is dus: we denken niet aan anderen.Bron:volgmij

vrijdag 30 augustus 2019

Zijn naam is Jezus


ZIJN NAAM IS JEZUS ☻

Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= 'God redt') noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. (Matteus 1:21) ☺
Weet jij hoe je aan jouw naam gekomen bent? Ben je vernoemd naar een opa, oma oom of tante? Heb je misschien een bijbelse naam? Vonden je ouders je naam gewoon mooi? Van Jezus is bekend hoe Hij aan zijn naam kwam. Jozef ontdekt dat Maria zwanger is. Het kind is niet van hem, dus hij wil met haar breken. Dan verschijnt in een droom een engel aan hem. Deze vertelt Jozef: Maria’s kindje is Gods eigen Zoon, door een wonder verwekt. Jozef moet Hem de naam Jezus geven. Dat is de naam die God zelf voor zijn Zoon uitgekozen heeft. Jezus, of ‘Jesjoea’, dat betekent: Jahweh redt. ☺ 

Sommige mensen gebruiken Jezus naam als vloek, maar voor ontelbaar veel gelovigen door de eeuwen, heen is het de mooiste naam uit de geschiedenis. Het is de naam die doet wat hij zegt: hij redt. Er staat in de Bijbel: Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. (Handelingen 4:12) ☺

Een andere naam voor Jezus is Immanuël. Immanuël betekent ‘God met ons’. Zomervakantiegids ☺

GEBED: Jezus, Dank U dat U de redder bent. Dank U dat U altijd bij ons gelovigen bent. U wilt ook bij de mensen zijn die U nogniet kennen. Amen

vrijdag 23 augustus 2019

U hoort mij roepen


U HOORT MIJ ROEPEN
God, U bent mijn Koning en ik richt mij tot U. Elke morgen kijk ik omhoog naar U en wacht op uw antwoord, en U hoort mijn roepen. Psalm 5: 3-4☻ Wat voor zegen het morgengebed in het leven van een gelovige kan zijn, betuigen de sten en het leven van velen. Roepen_naar_God De sleutel tot een vertrouwelijke relatie met God is elke ochtend serieus met Hem te spreken. Onze gedachten worden dan nog niet in beslag genomen door alledaagse beslommeringen en wij kunnen de hele dag aan God opdragen. Regelmatige communicatie is van groot belang voor elke vriendschap, maar beslist noodzakelijk voor een sterke band God. Wij hebben het nodig dagelijks met Hem te communiceren. Heb jij een vaste tijd om te bidden en Gods Woord te lezen?

 Vader in de hemel ik bid voor mensen die U elke dag zoeken en roepen. Als ze U met hart en ziel zoeken zal U ze ook antwoorden. Amen

maandag 19 augustus 2019

Ra Ra wat is dat?


RA RA WAT IS DAT?

Toen zei hij tegen hen: "Uit de eter kwam eten. Uit de sterke kwam zoetigheid."Na drie dagen wisten ze nog steeds de oplossing van het raadsel niet. Op de avond van de zevende dag toen de zon bijna onderging, zeiden de mannen tegen Simson: "Wat is zoeter dan honing? Wat is sterker dan een leeuw?" Maar hij zei tegen hen: "Als jullie mijn vrouw niet hadden gedwongen om jullie te helpen, zouden jullie het antwoord nooit hebben geraden!" (Rechters 14:14 en 18) ☻simson

Vast en zeker ken je de stripverhalen van Asterix en Obelix. Obelix is de sterke held; Simson heeft wel iets van hem weg. Hij lijkt op een tornado die over het Filistijnse land raast! Aangezet door de Geest van de Heere God gaat Simson naar het heidense land en ontmoet een Filistijns meisje. Het is Gods plan dat Simson met haar trouwt. Zo wordt Gods liefde ook voor heidenen zichtbaar. Simson verslaat de leeuw - symbool voor het kwaad - die hij op weg naar zijn bruiloft tegenkomt. Op de bruiloft spreekt hij raadselachtige woorden. Hierin verwoordt hij het geheim dat het kwaad (de leeuw) niet het laatste woord heeft, maar dat de zoetigheid van de liefde overwint. Zelfs uit de dood komt leven voort! Dat zie je vooral in Jezus Christus. Aan het kruis overwint Hij de macht van het kwaad! En op Paasmorgen overwint Hij de dood! Door Jezus Christus overwint de zoetigheid van de liefde. De Filistijnen vatten dit geheim nog niet. Door bedrog van de bruid kraken zij de code en geven het antwoord op het raadsel: het is de liefde die sterk is als de dood. Gods liefde wordt vooral zichtbaar in de komst van Christus naar deze wereld. In de raadsels van je leven is dit je houvast. ☻

 Goede God, ik dank U voor uw liefde in de raadsel van onze leven en van deze wereld. Amen

donderdag 15 augustus 2019

Problemen


Godzorgt
PROBLEMEN

Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van U en zorgt voor U. (1 Petrus 5:7☻☻
Ja, de Here God draagt dag aan dag onze lasten. Maar we ondervinden daar alleen troost en zegen van als we direct aan het begin van de dag al onze zorgen op Hem werpen. ☺

Wanneer jij zelf je zorgen, spanningen en dagelijkse worstelingen draagt, laat je zien dat je God niet volledig vertrouwt. Maar er is nederigheid nodig om te erkennen dat God om je geeft, om te bekennen dat je hulp nodig hebt, en om je te laten helpen door anderen van zijn gezin. Soms denken we dat God Zich niet bemoeit met problemen die het gevolg zijn van onze eigen zonde en dwaasheid. Maar als wij met berouw naar Hem toegaan, zal Hij ook in zulke problemen onze last dragen. Je zorgen aan God overgeven, is een actieve handeling en niet een passieve. Onderwerp je niet aan de omstandigheden, maar aan de Heere God die de omstandigheden beheerst. ☺

God van genade en liefde u roept mensen die gebukt gaan onder last en moeilijkheden om alles bij U aan het voet van het kruis te brengen. Amen

zondag 11 augustus 2019

Zonaanbidders


ZONAANBIDDERS
En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen… Deuteronomium 4:19 ☻

Er zijn hotels waar in de ochtend een ware strijd losbarst. Nog voor het ontbijt proberen gasten alvast de beste ligstoel te reserveren, zodat ze zeker weten dat ze de rest van de dag een goed plekje hebben. Ze willen met hun lichaam elk mogelijk straaltje opvangen, en dus brengen ze hun dag door met gestrekte armen en benen - uitgestrekt naar de zon.

zonaanbidders

Misschien ben jij niet zo’n zonaanbidder, maar heb je wel iets anders waar je je met je hele lichaam uitstrekt: een bepaalde vakantiebestemming, een baan of een telefoon die je heel graag wilt hebben. Zo’n verlangen kan je in de loop van de tijd steeds meer in beslag gaan nemen. Je maakt je geluk afhankelijk van dat ene ding. Als ik die reis maar kan maken, als ik die promotie maar krijg, als ik maar genoeg spaar, dan… dan zal ik echt gelukkig zijn. ☻

Wanneer je daar zo in opgaat, kun je zomaar vergeten om je uit te strekken naar wat echt belangrijk is. Of beter: naar wie echt belangrijk is. God waarschuwt het volk Israël telkens weer tegen de verleiding van afgodenverering. Of het nu gaat om het vergoddelijken van aardse wezens of van hemellichamen, God spoort de mensen telkens weer aan om Hem niet uit het oog te verliezen. Alleen Hij kan echt gelukkig maken. ☻

OM OVER NA TE DENKEN: Welke dingen kunnen jou soms afleiden van God? Wanneer zou je dit zien als afgodenverering? ☻

GEBED: Dank U Heere God dat U echt gelukkig maakt. Wijs ons telkens weer op wat echt belangrijk is in ons leven. Amen

dinsdag 6 augustus 2019

God vertrouwen


vetrouwen
GOD VERTROUWEN
Breng al uw moeilijkheden bij de Here God. Hij zorgt altijd voor u. Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem struikelt of valt. (Psalm 55:23) God wil dat wij onze zorgen bij Hem brengen, maar vaak blijven we zelf sjouwen met onze moeilijkheden, ook als zeggen dat we op Hem vertrouwen. Vertrouw erop dat dezelfde kracht die jou draagt, ook jouw moeilijkheden kan dragen.

 Vader in de Hemel ik bid voor de mensen die nog niet uw kracht hebben mogen ervaren. Dat ze Uw liefde mogen gaan accepteren in hun leven. Amen

donderdag 1 augustus 2019

De hemel zon maan en de sterren

zonmaan
 DE HEMEL ZON MAAN EN DE STERREN

xx En kijk niet naar de hemel om de zon, de maan of de sterren te aanbidden, die de Heere God voor alle volken op aarde heeft gemaakt. Deuteronomium 4:19 xx

God verontschuldigde de andere volken niet om hun afgodendienst. Hij zei alleen dat, hoewel het oordeel voor die andere volken uitgesteld kon worden, het oordeel over Israël en volkomen zou zijn, omdat zij Gods wetten kenden. We moeten beseffen dat afgodendienst niet alleen betekende dat men beelden rond het huis had, waardeloze brokken klei, hout of ijzer. Het was de toewijding aan de andere slechte eigenschappen, geloven en gebruiken van de afgoderij( zoals moord, prostitutie, wreedheid in de oorlog, egoïsme) of aan menselijke krachten of eigenschappen, het dierenrijk of de stand van de sterren, waar men eerbied voor had zonder dat men naar God verwees, die er de Schepper van was. Omdat God Zich door de jaren heen zo duidelijk aan Israël geopenbaard had, hadden de Israëlieten geen excuus om een andere god dan de ware God te aanbidden. xx

Dank U Heere Jezus dat U aangeeft wat afgodendienst inhoudt. Dat mensen alleen U horen te eren en te aanbidden. Amen

woensdag 24 juli 2019

Later


LATER
 Maar toen Paulus over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het komende oordeel van God sprak, kreeg Felix het benauwd en zei: Het is voorlopig wel genoeg. Als het me schikt, zal ik u nog wel eens laten roepen.Handelingen 24:25 x

Lang niet alle mensen leven zonder God. Als je hun desondanks concreet vraagt hoe zij in verhouding tot God staan, ontwijken ze dat. Ze vinden de vraag naar God niet onbelangrijk, maar hebben op dat moment geen tijd voor dergelijke gedachten. Misschien later. x

Zo’ n houding is heel gevaarlijk. Leven zonder God er bewust in te betrekken, is een misrekening, een constructie die vroeg of laat zal instorten, omdat men niet met allerlei gebeurtenissen rekening heeft gehouden.
xGodroept
Als er een eeuwige God is en Die is er, Hij leeft werkelijk wordt het leven verkeerd geleefd zolang men geen rekening met Hem houdt en Hem er niet bij betrekt. x

U zegt misschien: Ik wil wel, maar nu nog niet. Dat heeft nog wel de tijd. Weet u zeker dat u dat later nog kunt doen? x Elk leven verloopt in bepaalde banen. Hoe langer men in het bekende spoor loopt, des te moeilijker is het om eruit te komen. Zo wordt de ommekeer naar God met elke dag van uitstel moeilijker. x

Een andere vraag is: weet u of u later nog mag komen? Het kan zijn dat God de genade deur sluit. Galaten 6:7; Maak uzelf niet wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Als je zaait terwille van je eigen verlangens, zul je een een oogst binnenhalen van kwaad en droefenis. Als je zaait terwille van God, zul je blijdschap en eeuwig leven oogsten. Wel soort zaad strooi jij in de aarde van je leven? x

Een mens kan alleen omkeren als God roept, niet pas als hij de tijd heeft. Dan wordt later maar al te vaak een nooit.Bron:hetgoedezaad x

 Ik bid voor de mensen die over God hebben gehoord en Uw roepstem uitstellen naar later. Dank U Heere God dat u nu nog vele mensen roept om gehoorzaam te zijn aan Uw roepstem. Niet later en nu. Amen

zondag 21 juli 2019

Ontmoeting met God


ONTMOETING MET GOD

 Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven! Deuteronomium 30:19

Mozes draagt Israël uit het leven te kiezen, God te gehoorzamen en daardoor zijn zegeningen te blijven ervaren. God legt niemand zijn wil op. Hij laat ons de keuze of wij Hem willen volgen of niet. Toch is deze keuze wel een keuze van leven of dood.

In het drama van Carl Zuckmayer, Des Teufels Generaal ( de generaal van de duivel), vraagt een jonge officier aan zijn generaal: Ik wil u iets vragen, meneer de generaal. U hebt mij toen veel gezegd en dat heeft me achtervolgd… maar meer als een melodie die niet het hele antwoord geeft… er ontbrak iets. Misschien zult u mij uitlachen. Gelooft u in God? Na kort nadenken was het antwoord: Ik weet het niet. Ik heb Hem nooit ontmoet. Maar dat lag aan mij. Ik wilde Hem niet tegenkomen. Hij had mij… voor beslissingen geplaatst die ik wilde ontwijken.

 Heel veel mensen gedragen zich ook zo! Waarom ontwijken zij God en willen ze niet in Hem geloven? Zijn ze bang voor de beslissingen die ze moeten nemen als ze zich meer met God bezighouden? God uit de weg gaan en niet in Hem willen geloven is ook een beslissing. Alleen zijn de gevolgen van die beslissingen veel tragischer dan de gevolgen van de overgave aan God. Bovendien zal ieder mens eenmaal God, Zijn Schepper, ontmoeten. Maar dan is het te laat om nog met Hem in het reine te komen.

Veel mensen schrikken terug voor de eventuele veranderingen die een ontmoeting met God met zich mee kan brengen. Zijn ze zo gelukkig, zo tevreden, zo zeker aangaande de eeuwigheid, dat ze zich dat kunnen veroorloven? Jezus Christus zal ons leven grondig veranderen, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Hij wil ons van de banden van de zonde bevrijden en ons een nieuwe leven geven met Hem onder Gods zegen.

Dank Heere God voor Uw genade. U wilt mensen van hun banden met de zonde bevrijden en hen een nieuwe leven geven. Amen.

zondag 14 juli 2019

Ze deed alles wat God verboden had


 Zij deed naar eigen zeggen alles wat God verboden had. Totdat haar zusje tot geloof kwam. “Op mijn achttiende ben is ze tot geloof gekomen. Ze is in een reformatorisch gezin opgegroeid en had altijd wel een Godsbesef en geloofde de Bijbel. Maar God was voor haar onbereikbaar; ze kon niet tot Hem komen door wie ze was. Ze werd steeds verder van God verwijderd.” ☻

 “Ze besloot de wereld in te gaan en van haar leven te genieten; eigenlijk alles te doen wat God verboden had. Ze kwam in aanraking met drugs, ging naar hardstyle feestjes en ging met de verkeerde vrienden om. Zo hoopte ze geluk te vinden in de wereld. Maar er miste iets. Ze kon niet verklaren wat ze miste.”


Totdat haar zusje tot geloof kwam. Ze zag iets bijzonders in haar ogen; ware liefde. Ze had zoveel kracht dat ze uit de wereld stapte en Jezus ging volgen. Ze werd best wel jaloers op haar en vond het bijzonder dat ze dit kon. Ze kwam wel eens bij vrienden waar ze meer over het geloof leerde. Op een dag zei ze: Marjolein, ga je mee? Uiteindelijk ging ze mee. Die jongens daar veroordeelden haar niet en keken niet naar haar minpunten. Zij wisten veel over de Bijbel en zij ook wel, maar ze las de Bijbel niet met mijn hart. Ze probeerde hen steeds onderuit te halen, maar dat lukte niet; ze bleven standvastig.” ☻

“Ze las steeds vaker de Bijbel, maar ging nog wel naar feestjes en nam drugs; ze voelde zich zo schijnheilig. Ze kon de wereld niet loslaten. Alleen kan dat ook niet; dat kan alleen met God.” ☻

“Op een avond heeft ze alles aan haar ouders verteld; dat ze hele verkeerde dingen heeft gedaan. Op dat moment ervoer ze echt de Heilige Geest; Die gaf haar de kracht om dit te vertellen. God opende haar ogen en vulde haar hart met zoveel liefde! Hij liet haar zien: “Marjolein, Ik ben ook voor jou gestorven”. Vanaf dat moment had ze zoveel blijdschap en wilde ze dat iedereen wist wat Jezus in een leven kan doen. Een leven met Hem is niet altijd makkelijk, maar is wel het allermooiste. Je moet Hem zoeken en Hij zal je nooit afwijzen als je bij Hem komt.” Bron:cip ☻

Heere Jezus dank U wel voor Marjolein. Dat ze gehoorzaam is geweest door de Bijbel te gaan lezen. Haar hart heeft opengesteld en Uw liefde heeft mogen aanvaarden. Amen

vrijdag 12 juli 2019

God vinden


GOD VINDEN
 Maar toen kwamen de vriendelijkheid, goedheid en mensenliefde van God onze Redder. 5 Hij redde ons door het bad van de nieuwe geboorte. Hij maakte ons helemaal nieuw door de werking van zijn Heilige Geest. Hij deed dat niet omdat wij dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan. Nee, Hij deed dat omdat Hij medelijden met ons had.Titus 3:4-5

Op aarde zijn veel verschillende religies, die allemaal ontstaan zijn vanuit menselijke overwegingen. Overal probeert men dezelfde vragen te beantwoorden: hoe kan de mens God vinden? Hoe kan hij echt gelukkig zijn? Om dit te bereiken worden allerlei pogingen ondernomen en omvangrijke offers gebracht. Maar het blijft een zoeken, het komt niet tot een werkelijk vinden. ☻

Welke oplossing geeft de Bijbel voor deze vragen? Hij maakt ons duidelijk dat wij God niet op eigen kracht kunnen vinden, maar dat Hij ons heeft gezocht. Zijn Zoon Jezus Christus werd ruim tweeduizend jaar geleden Mens om ons te zoeken. Hij vond ons verstrikt in religieuze inspanningen en een zondig leven. Hij maakte echter geen verwijten, maar was bereid vanuit een diep medeleven te helpen. Hij deed dat door aan het kruis te sterven, om de mensen van hun zondeschuld te kunnen bevrijden. Zo groot was Zijn liefde voor ons, want Hij wilde dat wij met God in contact zouden komen. ☻

Gezien die liefde voor ons mensen worden we voor de keuze geplaatst: verder op eigen kracht naar God zoeken op of ons laten vinden door de Heere Jezus. Geen enkele menselijke inspanning kan ons dichter bij God brengen. Alleen het geloof in de Heiland en in Zijn verlossingswerk brengt ons in een gelukkige relatie met Hem. Bron:hetgoedezaad

dinsdag 9 juli 2019

De zondeval

 Daarom stuurde de Heer God hem weg uit de tuin van Eden. Hij moest de aarde gaan bewerken waaruit hij was ontstaan. Genesis 3:23 ☻

 Na de zondeval verdreef God de mensen uit het paradijs. Een engel met een vlammend zwaard bewaakte de ingang, zodat zij niet terug konden keren. ☻


Sindsdien leeft in de mens een sterk verlangen naar het verloren paradijs. Er zijn verschillende inspanningen gedaan om het verlorene terug te vinden. Het liefst zou men het paradijs op aarde brengen, maar dat lukt niet en zal ook niet lukken. De zonde, die maakte dat het paradijs verloren ging, is er nog steeds-in ieder mens! ☻

Sinds de mens uit het paradijs verdreven is, is hij nergens meer echt thuis. Omdat zijn gemeenschap met God, die Adam in het paradijs genoot, verbroken is, vindt de mens nergens meer werkelijke rust. ☻

Toch hoeft dat niet altijd zo te blijven. God wil graag dat wij bij Hem thuiskomen, maar hoe is dat mogelijk voor zondige mensen? ☻

 God heeft Zelf dat probleem voor ons opgelost. Hij stuurde Zijn Zoon als Mens naar deze aarde. Hij stierf aan het kruis de verzoenings dood voor onze zonden. Hij nam de straf die wij hadden verdiend, op Zich. Op grond van dit verlossingswerk door Jezus Christus biedt God nu ieder mens genade, vergeving, eeuwig leven en een eeuwig thuis bij Hem in het Vaderhuis aan. Wij dienen met een oprechte zondebelijdenis bij Hem te komen en Zijn aanbod dankbaar aan te nemen in geloof. Bron:hetgoedezaad

vrijdag 5 juli 2019

Noach


NOACH

 Want Ik zal een grote overstroming laten komen. Daarmee zal Ik alles wat leeft vernietigen. Alle mensen en dieren zullen sterven. Genesis 6:17 ☻

Noach geloofde zowel de waarschuwing voor een totale vloed als het middel om aan deze vloed te ontkomen. Zijn geloof kwam tot uiting toen hij voor zichzelf en de zijnen een ark bouwde. Daarmee veroordeelde hij het ongeloof van de wereld en bracht hij zichzelf en zijn gezin in veiligheid. Zo werden acht mensen gered. Dat zijn er maar weinig vergeleken met de massa ongelovigen. Zij gingen in de vloed ten onder, omdat zij noch de waarschuwing geloofden noch het middel om aan het gericht te ontkomen: de ark! ☻


Ook zij hadden in geloof gered kunnen worden, maar door hun ongeloof gingen zij verloren. Zij waren niet voor de dood bestemd, maar voor het leven. Zij zagen het leven echter niet, maar vonden de dood, omdat zij niet wilden geloven. Zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Zo oogstten zij het Goddelijk mishagen en kwamen zij in de watermassa’s van de zondvloed om. Ze probeerden naar de hoogste bergen te vluchten, maar ook daar konden ze de catastrofe niet ontlopen. Noach ontving echter het leven en zelfs een gereinigde aarde, in rust en vertrouwen, nadat hij de moeite van het bouwen van de ark op zich genomen had. ☻

Het water waarin alle mensen buiten de ark verdronken, was ook het water dat de ark met haar opvarenden meevoer over de toppen van de bergen. Voor velen werd deze vloed tot een graf, omdat ze het reddende geloof niet hadden! Voor de weinigen werd ze de brug naar een nieuwe wereld, en enkel en alleen omdat ze geloofd hadden. Bron:HetGoedeZaad ☻

Ik bid voor alle mensen die U nog niet kennen. Dat ze mogen gaan geloven om gered te worden. Amen

vrijdag 28 juni 2019

Kom naar mij toe


Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Matteüs 11:28 ☻


De Heere Jezus roept tot ieder mens: ‘Kom naar Mij toe!’ Er zijn mensen die denken dat de Heiland God niet nodig hebben. Zij zijn immers beter dan de buurman, die altijd ruzie heeft, en beter dan die collega, bij wie het in zijn huwelijk niet goed gaat. Zo slecht zijn zij niet, er valt heel wat goeds over hen te zeggen. Misschien denkt u ook wel zo, maar de Bijbel zegt: ‘De Heere God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goed doet, zelfs niet één (Psalm 14:2-3 Vanuit de hemel kijkt de HERE op de mensen neer. Hij zoekt of er nog één verstandig mens bij is, iemand die Hem zoekt. Maar alle mensen zijn van Hem afgedwaald, met elkaar zijn zij het spoor bijster. Er is er zelfs niet één die doet wat goed is); en allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Romeinen 3:23 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid). ☻

 Er zijn ook mensen die zichzelf te slecht vinden om bij de Heere Jezus te komen. Hun hele leven lijkt een mislukking. Zij erkennen dat hun leven niet kan bestaan voor God, want Hij is heilig en rechtvaardig en kan geen zonde zien. Al die onrechtvaardige daden en woorden staan als een schuldenlast voor God. Tot deze mensen roept de Heere Jezus: Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.Alle mensen die de Vader Mij geeft, zullen naar Mij toekomen. En als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen.(Johannes 6:37) en: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars’ Jezus hoorde het en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen, niet degenen die Gods wil al doen.’(Marcus 2:17). ☻

 Er is dus niemand te goed en niemand te slecht voor de Heere Jezus. Hij neemt ieder die tot Hem komt, aan. Hij schenkt hem rust voor zijn hart en geweten door de vergeving van zonden. Bron:hetgoedezaad

zondag 23 juni 2019

De ware identiteit


DE WARE IDENTITEIT ☻

 De reden dat Jezus op aarde kwam was - en is - om ons bij God (terug) te brengen. Als we deze openbaring niet zien, missen we het hele doel van de verlossing. Als we deze openbaring echter volledig binnenstappen en die rechtstreekse relatie met God als Vader gaan ervaren, dan geeft dit een aantal diepe zekerheden, die heel veel mensen in onze moderne cultuur juist opvallend missen. De drie dingen die onze relatie met God als Vader voortkomen zijn: identiteit, eigenwaarde en zekerheid/veiligheid. ☻

 Identiteit is een serieus probleem van deze tijd. Een interessante aanwijzing hiervoor was het overweldigende succes van het boek en de tv-serie Roots. De essentie van dit verhaal is dat een man op zoek gaat naar zijn wortels en zijn afkomst, met als doel een sterker gevoel van identiteit te krijgen. De hele mensheid is bezig met dezelfde zoektocht. Mannen en vrouwen willen weten waar ze vandaan komen; wie hun ouders waren; hoe het begon; en wie ze zijn. ☻

 De Bijbel en de psychologie zijn het erover eens dat mensen de vraag ‘Wie ben ik?’, eigenlijk niet ten volle kunnen beantwoorden als ze niet weten wie hun vader is. In Efeze 1:5 lezen we:Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil.Vandaag de dag zien we een stel toenemende gebrokenheid in gezinnen en versplintering van ouder-kind relaties. Het gevolg hiervan is een wijdverbreide identiteitscrisis. Het antwoord van het christendom op deze crisis is mannen en vrouwen in een directe, intieme relatie met God de Vader te brengen door Jezus Christus, de Zoon. ☻

 Mensen(gelovigen) die God echt als Vader kennen, hebben niet langer een identiteitsprobleem. Ze weten wie ze zijn - ze zijn kinderen van God. Dank U Jezus dat U de verlosser bent. Ik proclameer dat mensen weten dat God en Vader van onze Here Jezus Christus ook hun vader wilt zijn. Door Jezus ontvangen ze een relatie met God de Vader. Hierdoor worden ze een kind van U. Amen

zondag 16 juni 2019

Melaatsheid


MELAATSHEID

 Op een keer, toen Jezus in één van de steden was, kwam er een zieke man naar Hem toe. De huid van zijn hele lichaam was ziek.De bijbel heeft het over 'melaatsheid.' Tegenwoordig wordt het 'lepra' genoemd. Toen hij Jezus zag, liet hij zich voor Hem op zijn knieën vallen. Hij smeekte Jezus: "Heer, als U het wil, kunt U mij gezond maken!" (Lukas 5:12) ♥
\

Melaatsheid was een gevreesde ziekte, omdat het heel besmettelijk was en er geen medicijn tegen bekend was. Melaatsheid tastte de zenuwuiteinden aan en leidde dus tot gevoelloosheid. Daardoor liepen melaatsen vaak ongekende schade op aan hun vingers, tenen en neus. Zij die met deze ziekte al in een vergevorderd stadium waren, hadden vaak al veel lichaamsweefsel verloren. Melaatsheid komt tegenwoordig relatief gezien niet zoveel meer voor. Het effect van deze ziekte op de maatschappij in die dagen is vergelijkbaar met dat van bepaalde tegenwoordige ziekten, zoals bijvoorbeeld aids. ♥

De melaatse man die zich voor de Heere Jezus ter aarde wierp, geloofde dat Hij kon genezen. Melaatsheid was immers volgens menselijke maatstaven ongeneeslijk. ♥

Bij de genezing van de melaatse zien we de genade van haar reinigende zijde. ♥

Dank U Heere God dat U steeds geneest. U bent en blijft de Geneesheer, en Heelmeester. Amen

maandag 10 juni 2019

Genezing


GENEZING

 Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan Mensen met deze ziekte mochten niet worden aangeraakt! Ze waren 'onrein.' Lees Leviticus 13:45 en 46.(Iemand die een besmettelijke huidziekte heeft, moet in gescheurde kleren lopen. Hij moet zijn haar los laten hangen en een doek voor zijn mond doen en roepen: 'Onrein! Onrein!' 46 Zolang hij de ziekte heeft, blijft hij onrein. Hij moet apart wonen, buiten het tentenkamp.) en zei: "Ik wil het. Wees gezond." Onmiddellijk werd zijn huid gezond. (lukas 5:13)

Melaatsen mochten niet aangeraakt worden, omdat mensen bang waren op die manier de ziekte op te lopen. Toch strekte Jezus zijn hand uit en raakte de melaatse man aan om hem te genezen. Misschien vinden wij dat sommige mensen niet aangeraakt moeten worden of dat ze weerzinwekkend zijn. We moeten niet bang zijn onze hand uit te steken en hen aan te raken met Gods liefde. ☻☻

Dank U Hemelse Vader dat U naar de aarde was gekomen voor de zieken. U wilt nu ook de zieken genezen. Amen

zaterdag 8 juni 2019

Hoe schreeuw om leven hulp aanbiedt bij abortuscentra


HOE SCHREEUW OM LEVEN HULP AANBIEDT BIJ ABORTUSCENTRA
 Op woensdag 3 april besloten wij als Schreeuw om Leven het waken bij abortuscentra op te schorten. De directe aanleiding hiervoor was een gebeurtenis op de maandag ervoor bij één van de abortuscentra. ♥ Een journalist maakte beelden van de wakers én van vrouwen die het abortuscentrum bezochten. Een vrouw die naar buiten kwam werd daarom heel boos en rende weg. Dit was voor ons als organisatie het moment om tijdelijk alle waken op te schorten. Het kan immers niet waar zijn dat journalisten, tijdens hun zoektocht naar nieuws, een situatie creëren waarin vrouwen die voor een abortus komen niet beschermd zijn tegen hun camera’s. ♥

 Op woensdag 10 april hebben we een ontmoetingsavond gehad met een groot gedeelte van onze wakers. Samen hebben we gesproken over de laatste ontwikkelingen en het tijdelijk opschorten van het waken. We hebben meteen ook de kans gegrepen om ervaringen uit te wisselen. Maaike Rosendal van C.C.B.R. uit Canada was die week in Nederland en in de gelegenheid de wakers toe te rusten in wat zij noemt: ‘argumentatie in het publieke domein’. Tijdens het delen van ervaringen werden enorm bemoedigende gebeurtenissen uitgewisseld. We noemen een paar ontmoetingen op straat: ♥
Een wakerskoppel ontmoette afgelopen jaar een christelijke vrouw voor de deur van één van de abortuscentra. Na gesprek en het accepteren van ons hulpaanbod heeft de vrouw haar abortusafspraak afgezegd. Onlangs zijn deze wakers naar de doopdienst van het kindje geweest. Het kindje straalde, samen met een hele blijde moeder. Volgens de wakers was het een indrukwekkende dienst. ♥

Een andere waker vertelde over haar ontmoeting met een vrouw (een passant) die niet tegen abortus was en zelf meerdere kinderen had. Op de vraag waarom ze niet tegen abortus was begon ze te vertellen. Ze was 14 toen ze onbedoeld zwanger raakte en het kon niet, vond ze. Ze had een abortus. Tot op de dag van vandaag heeft ze spijt en ervaart ze schuld. Ze was verdrietig. De waker heeft geruime tijd met haar kunnen spreken en kon daarbij het Evangelie van vergeving delen. De vrouw werd heel rustig en gaf aan dat ze zich begrepen voelde en liefde proefde. Getroost en verblijd ging ze weer weg. Meerdere wakers vertelden over ontmoetingen met vrouwen die voor een abortus kwamen en graag het gesprek aangingen, maar toch voor een abortus gingen omdat ze niet over de berg met problemen heen konden kijken. Ze waardeerden het gesprek heel erg en sloten af met de opmerking: ‘jullie doen goed werk, blijf hier alsjeblieft staan’. Wat kun je je dan als waker machteloos voelen tijdens de tweestrijd bij die vrouwen. Dit komt regelmatig voor. ♥

 En dan de ontmoeting met één van de medewerksters uit een abortuscentrum. De waker had na een misverstand gebeld met het abortuscentrum om vergeving te vragen. Een gesprek aan de telefoon met een eerst norse medewerker volgde. Maar het gesprek duurde steeds langer en de medewerkster verzachtte volledig, waarna ze de waker bedankte voor het telefoongesprek. De eerste keer dat er weer gewaakt werd legde de medewerkster een hand op de arm van de waker en zei: ‘jouw aanwezigheid voor de deur waardeer ik, je bent zo anders.’ Het was een bemoedigende avond.

Dank u Vader in de hemel voor het werk wat de wakers doen voor de abortusklinieken. Dat het meer en meer een diepe impact mag hebben voor de vrouwen die in een abortuskliniek behandeld wensen te worden. Om hierover te gaan nadenken. Wel of niet het kindje laten aborteren. Amen

woensdag 5 juni 2019

De Bijbel
DE BIJBEL

 Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. (2 Timotheüs 3:16) ☻☻

Vergeleken met talrijke boeken op deze wereld is de Bijbel uniek, gelet op haar ontstaan en eenheid. De Bijbel is een verzameling van zesenzestig korte boeken, geschreven door meer dan veertig schrijvers over een periode van vijftienhonderd jaar. De mannen die God uitkoos om dit Boek te schrijven, kwamen uit alle sociale klassen: leiders van het (Mozes, Jozua,) koningen (David, Salomo), ministers (Daniël), Nehemia), Schriftgeleerden (Ezra, de apostel Paulus), een dokter (Lukas), een herder (Amos) en vissers (Johannes, Petrus). Deze mannen hebben de boeken van de Bijbel niet naar eigen inzicht geschreven, maar als ‘heilige mensen Gods, gedreven door de Heilige Geest’ ( 2 Petrus. 1:21) Ondanks de lange periode en de grote afstand, dus zonder onderlinge afstemming, leverden de afzonderlijke boeken hun aandeel aan dit unieke Boek dat onder leiding van de Heilige Geest een harmonieus geheel is geworden. Deze ‘heilige Schriften’ zijn ‘door God ingegeven’ of ‘ geïnspireerd’ - ze zijn Gods Woord. Het doel van de Bijbel is mensen te laten zien Wie God is - in Zijn daden, Zijn woorden en Zijn gedachten. Hij beschrijft een deel van de geschiedenis en openbaart de toekomstige eeuwigheid, zowel voor ongelovigen als voor gelovigen. Maar de Bijbel spreekt vooral over Jezus Christus, de Zoon van God. Al het eerste deel, het Oude Testament, wijst naar Hem en in het Nieuwe Testament lezen we hoe Hij God in Zijn leven volledig heeft geopenbaard en ten slotte aan het kruis het werk van de verzoening heeft volbracht.Bron:hetgoedezaad